שם ומשפחה תפקיד / תחום טלפון נייד דואר אלקטרוני
1 עוזי רמון ראש התכנית 052-3993263 uzizucker@gmail.com
2 בועז ליפניק מנהל חינוכי 058-5980005 e-mail: 6539020@gmail.com
3 איתמר משה מנהלן 04-6078717 e-mail: 6388326@gmail.com
4 יפתח צוקר רכז קבלת תלמידים 052-3993291 e-mail: 3570622@gmail.com
4 שיקמה אדרי מנהלת משרד 04-6078717 e-mail : 3570622@gmail.com
5 מעוז צור מנהל עבודה 054-5640926 maoz.regavim@gmail.com
6 מדי איילי רכזת פדגוגית 050-7665297 sifryaybs@walla.com
6 רבקה סדן יועצת 054-5640963 rdsadan@gmail.com
7 עינב רותם מנהל פנימיה 058-6231098 einavrote@gmail.com
7 רינה ראבינסון אם בית 050-5710523 reena8987@gmail.com
8 רננה רקובסקי אחות 050-5220138 renanapuzzle@gmail.com
9 רן שניוייס אב בית 050-7341386 ran207207@gmail.com
שם ומשפחה תפקיד / תחום
 • עוזי רמון
 • ראש התכנית
 • 052-3993263
 • uzizucker@gmail.com
עוזי רמון ראש התכנית
 • בועז ליפניק
 • מנהל חינוכי
 • 058-5980005
 • e-mail: 6539020@gmail.com
בועז ליפניק מנהל חינוכי
 • איתמר משה
 • מנהלן
 • 04-6078717
 • e-mail: 6388326@gmail.com
איתמר משה מנהלן
 • יפתח צוקר
 • רכז קבלת תלמידים
 • 052-3993291
 • e-mail: 3570622@gmail.com
יפתח צוקר רכז קבלת תלמידים
 • שיקמה אדרי
 • מנהלת משרד
 • 04-6078717
 • e-mail : 3570622@gmail.com
שיקמה אדרי מנהלת משרד
 • מעוז צור
 • מנהל עבודה
 • 054-5640926
 • maoz.regavim@gmail.com
מעוז צור מנהל עבודה
 • מדי איילי
 • רכזת פדגוגית
 • 050-7665297
 • sifryaybs@walla.com
מדי איילי רכזת פדגוגית
 • רבקה סדן
 • יועצת
 • 054-5640963
 • rdsadan@gmail.com
רבקה סדן יועצת
 • עינב רותם
 • מנהל פנימיה
 • 058-6231098
 • einavrote@gmail.com
עינב רותם מנהל פנימיה
 • רינה ראבינסון
 • אם בית
 • 050-5710523
 • reena8987@gmail.com
רינה ראבינסון אם בית
 • רננה רקובסקי
 • אחות
 • 050-5220138
 • renanapuzzle@gmail.com
רננה רקובסקי אחות
 • רן שניוייס
 • אב בית
 • 050-7341386
 • ran207207@gmail.com
רן שניוייס אב בית

accessibility